Idrotten online dating

Ett viktigt ställningstagande i linje med svensk idrotts arbete mot 2025. Tag med utrustningen, föreningsflaggan, dina klubbkompisar, familj och vänner och anslut till Pridetåget den 5 augusti 2017. Stolta idrottare brukar vara uppskattat bland övriga i tåget och åskådare.

Det behövs inga förkunskaper och alla är varmt välkomna.Under våren har många intiativ och beslut tagits av idrottsrörelsen för att säkra tryggheten för barn och ungdomar.Sedan 2015 pågår ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom svensk idrott, arbetet med Strategi 2025 med målet om ett livslångt idrottande.Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt.All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Leave a Reply